Algemene voorwaarden voor de cursussen en workshops bij Calumet

 
1. Totstandkoming van de overeenkomst bij inschrijving

1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding via een inschrijfformulier dat te vinden is op de website (http://www.calumetworkshops.com/).
1.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
1.3 Bij inschrijving voor de softwarecursussen wordt van de cursist verwacht dat hij/zij kennis heeft genomen van het voor de betreffende cursus geldende niveau van bekwaamheid (bijlage 1). Indien er tijdens de cursus blijkt dat de cursist onvoldoende bekwaam is dan vindt er geen restitutie van de cursuskosten plaats.
1.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.


2.  Annulering door de deelnemer

2.1 Annulering dient via e-mail te gebeuren. Bij annulering tot 7 dagen vóór aanvang van de cursus wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht. Echter bij overboeking naar eenzelfde cursus op een andere datum komen de administratiekosten te vervallen.
Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten als annuleringskosten in rekening gebracht. Bij het niet aanwezig zijn zonder te annuleren wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de verzenddatum van de
e-mail.
2.2 Bij annulering door ziekte of bijzondere omstandigheden mag dat telefonisch gebeuren. In overleg zal uw inschrijving naar een volgende cursus verplaatst worden. Hiervoor wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht.
2.3 In overleg met Calumet kan uw plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd.
2.4 U kunt zich per email afmelden bij
Amsterdam: Workshops Amsterdam
Rotterdam:   Workshops Rotterdam
Antwerpen:   Workshops Antwerpen
Vermeldt altijd de naam van de workshop, de plaats en de datum.


3. Annulering/verplaatsing door Calumet

3.1 Calumet is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus te annuleren. Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
3.2 Calumet is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus de datum van een cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
3.3 Calumet is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten veplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
 
4.  Betalingsvoorwaarden

4.1 Het volledige bedrag dient te worden voldaan op de eerste cursusdag van de cursus.
De betaling kan geschieden door:
*           contante betaling
*           door PIN of creditcard betaling via onze betaalautomaat
4.2 Als een bedrijf de kosten van de cursus betaalt en betaling via de bank is gewenst dan moet er eerst een debiteurenaanvraag gedaan worden. Neemt u hiervoor contact met ons op. Als het bedrijf die mogelijkheid al heeft dan ontvangt het een factuur voor het gehele bedrag. Deze factuur moet binnen 15 dagen vanaf factuurdatum betaald worden.

5. Overig

5.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een cursus of training is niet toegestaan. Het is verboden tijdens de cursus gebruikte softwarepakketten of gedeelten daarvan ter vermenigvuldiging en/of ter beschikking van derden te stellen.
5.2 Parkeerkosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. (In Rotterdam kan alleen met chipknip of via Parkline betaald worden).

Bijlage 1.
Advies/richtlijnen rondom Calumet trainingen, cursussen en workshops
Photoshop-trainingen op drie niveau’s

Algemene informatie:
Alle trainingen hebben tot doel deelnemers een flexibele, kwalitatieve en snelle manier van werken te leren.
Alle trainingen, met uitzondering van video, zijn platform/camera-onafhankelijk.
Ben je in het bezit van een Wacom tablet, neem deze dan mee.

Niveau 1: Voor beginners tot ervaren Photoshop-gebruikers 
Photoshop Basis – voor de beginner met algemene computerkennis
Lightroom –   voor de beginner met algemene computerkennis
.
Video –  voor de beginner met algemene computerkennis.
We werken met Apple Software (Final Cut Studio) en Canon camera's
Niveau 2: Voor ervaren tot gevorderde Photoshop-gebruikers
Photoshop Vervolg – voor iedereen die de Photoshop Basis training heeft gevolgd of al geruime tijd met Photoshop werkt en dus kennis heeft van (aanpassings)lagen en laagmaskers.
Master Class Retouche - voor iedereen die de Photoshop Basis training heeft gevolgd (kennis van aanpassingslagen en laagmaskers is voor deze master class een pré).
Art Class - voor iedereen die de Photoshop Basis heeft gevolgd en/of kennis heeft van lagen, (aanpassings)lagen en laagmaskers.
Master Class Zwart Wit - voor iedereen die de Photoshop Basis training heeft gevolgd en/of kennis heeft van (aanpassings)lagen en laagmaskers.
Master Class HDR - voor iedereen die de Photoshop Basis heeft gevolgd en/of kennis van lagen en laagmaskers
.
Niveau 3: Voor gevorderde Photoshop-gebruikers
Master Class Retouche Plus - voor iedereen die de Master Class Retouche of de Photoshop Vervolg training heeft gevolgd.
Ook geschikt voor ervaren gebruikers van Photoshop (kennis van (aanpassings)lagen en laagmaskers is noodzakelijk, kennis van pengereedschap en kanalen is een pré).